سلام لرستان

تاریخ لرستان از پهلوی تا استیاک (دالوند)

[[طایفه دالوند]]

'' به نام خدا''

----

[[طایفه دالوند]]

----

1-محل سکونت خرم اباد لرستان . بخشزاغه دهستان هرو روستاهای اشاره شده درهمین شجره نامه

2-دین . شیعه

3-زبان . لری ولکی

4-جمعیت . نه هزار نفر9000

5-تیره . نه9

دهستان . یک1

روستا . بیس ویک21

دهستان دالوند 30 ده 5900 هزارنفرطبق امار شرشماری کشور ونیمی از جمعیت 8000هزارنفری شهرزاغه

که جما 9000هزار نفر در این دهستان زندگی می کنند

زبان این مردم لری ویک چهارم انها لکی صحبت می کنند

همگی دارای دین شیعه هستند

مردمی ازنژادمادواصیل

باطایفه قائدرحمت یاکائدرحمتی برادرهستند

قائدرحمت ودالوندفرزندان باجول هستند

وهردوطایفه راباجولوند می گویند

[[دربخش زاغه خرم اباددهستان هروزندگی می کنند]]

[[طایفه دالوند شامل چندتیره میباشد]]

1-جشنیان

2-خلیلان

3-کایلان

4-چکمه سیاه

5-چقلوند دیم ورود شامل رنگرزان هم می شود

6-نوماله

7-سیاهگوشی

8-ایوانی شامل ایوانی ده نو نمی شود

9-کلجوی پیامنی دربین دالوند زندگی ی کنند

[[شامل این روستاهامی باشد]]

1-شهرزاغه

2-پل هرو یاسیاه گوشی

3-کوله جو یا کلهجو

4-خلیلان علیا و سفلا

5-قله علی

5-رنگرزان علیاوسفلا وبالاسیمخان(سیدمحمد) سه روستا

6-هفت چشمه

7-هفت چشمه خدمات

8-نوماله علیا و سفلا

10-زرین اباد

11-اسلام اباد علیاوسوفلا

12-قعله هادی

13-کیکمدر

14-چقلوندرودعلیاوسفلا

15-صفرابادیاچنار

16-پاتپه

17-چشمه کیزه

18-ده نو

19-ایوانی

20-رنگرزان شرکت نفت

21-رازن

این دهستان بین گردنهای زاغه ورازان قرارگرفته

گردنه زاغه بخشی از جاده خرم‌آباد به بروجرد است که در منطقهٔ کوهستانی

زاغه قرار گرفته‌است این گردنه به همراه گردنه‌های رازان و زالیان سه محور کوهستانی عمده استان لرستان هستند که بر سر شاهراه سراسری تهران به خوزستان قرار گرفته‌اند.

در جغرافیای غرب ایران ص ۲۹ آمده: پونه‌کوه و دریاکوه ارتفاعاتشان کمتر از کوه «چهل نابالغان و گروکوه» است و جاده‌هائی به ارتفاع ۲۶۹۰ متر پس از عبور از بروجرد از آنها عبور کرده و به خرم آباد وصل می‌شود مانند گردنه زاغه در جنوب اشتران کوه و قلیان کوه موازی با آن واقع شده‌است

گردنه رازان بخشی از جاده بروجرد به خرم آباد است که در بخش زاغه قرار دارد. نام این گردنه برگرفته از روستای رازان در کناره آن است. این گردنه در زمستانها برفگیر است و در بارشهای سنگین برف بسته می‌شود. تلمبه خانه رازان در این منطقه قرار دارد

رازان، دهستانی است از توابع بخش زاغه

برگرفته ازکامران دالوند بچه لرستان ساکن کرمان

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۱/۰۳ساعت ۱:۱۹ قبل از ظهر  توسط كامران دالوند  |